Ønsker du å søke?

Om Fotogjengen

Hva er Fotogjengen?

Fotogjengen er en gjeng på Samfundet som drives på frivillig basis av 12 funksjonærer. Oppgaven til Fotogjengen er å fotodokumentere alt som skjer på Samfundet, for eksempel konserter, møter, miljøbilder og eksterne oppdrag. Gjengen har forholdsvis stor frihet til å legge opp arbeid og aktiviteter innenfor rammene lagt av Samfundets Finansstyre.

Hvordan er Fotogjengen organisert?

Per dags dato består Fotogjengen av 10 fotografer og 2 webutviklere. Fotogjengen har en flat struktur der alle er likestilt. Hver fotograf har hvert sitt ansvarsområde som blir omfordelt hvert nye kalenderår. Det første halve året består av generell opplæring.

Vervene i Fotogjengen er for øyeblikket: Gjengsjef, koordineringssjef, hybelsjef, økonomisjef, arkivsjef, miljøbildesjef, eksponeringssjef, fotosjef, sosial og festivalsjef, og teknisk sjef. I tillegg består gjengen av flere pangsjonister, dvs. fotogjengere som er ferdige med bindingstiden sin, men fortsatt er med. Gjengens medlemmer blir automatisk tatt opp som fotografer i studentfestivalene UKA og ISFiT.

Hva gjør Fotogjengen?

Fotogjengen tar bilder av alt som skjer på Samfundet, inklusive under UKA og ISFiT. I tillegg skal bildene bli vist frem gjennom utstillinger, oppslag og på internett. Dette gjør vi for å vise det frem til alle studenter hva som skjer på Samfundet. For å kompensere for Samfundets kostnader til drift og vedlikehold selger vi også konsertbilder, gjengfoto, klassebilder og portrettbilder i tillegg til å holde fotokurs.

Hva gjør man når man er med i Fotogjengen?

En typisk arbeidsuke begynner med et "Torsdagsmøte" mandag sju til ni. Man informerer hverandre om hva som skjer på Samfundet, diskuterer nye saker og planlegger hva som skal gjøres i løpet av uka. Etter møtet spiser vi kveldsmat sammen.

Hver uke jobber man fire timer en gang i uka på selvvalgt dag (kl. 1800-2200 tirsdag-fredag). Arbeidsoppgavene på "jobbekvelden" er varierte: arrangementer skal fotograferes og arkiveres, bestilte bilder skal produseres, en utstilling skal henges opp, PR-bilder må tas, og så videre. I tillegg må man sette av tid til å jobbe med sitt ansvarsområde i løpet av uka. Du velger helt selv når dette skal være.

Mellom to til fire helger i semesteret har man, sammen med en annen, ansvaret for å ta bilder av konserter og andre arrangement i helgene. Søndagen brukes da på å fremkalle film, redigere bilder, arkivere, lage opp bilder i mørkerommet som henges opp på Stripa på Gløshaugen og Gata på Dragvoll. Gjennom et helt semester gir dette et snitt på 20 arbeidstimer i uken.

Om hvorfor du bør bli med

Hva får man igjen for å være med i Fotogjengen?

I tillegg til å treffe en knakande god gjeng og ha ekstremt mye moro, får man virkelig brukt seg i spennede, givende og utfordrende arbeidsoppgaver. Man får masse ansvar og arbeidsrelevant erfaring innenfor samarbeid og ledelse, og får være med på å forme Fotogjengen og Samfundet. Rent formelt får man også gjennom funksjonærstillingen gratis adgang til arrangementene på Samfundet (ikke under UKA og ISFiT) og Samfundet som sosial arena.

Hvorfor bør jeg foretrekke Fotogjengen fremfor alle de andre gjengene?

Arbeidet i Fotogjengen er veldig allsidig og gjengen er godt sammensveiset. Av gjengene på Samfundet er Fotogjengen blant dem med størst frihet til å forme og forbedre arbeidshverdagen. Gjennom fotoarbeidet kommer du innom blant annet kunst, salg, PR og dokumentering. Gjengen er også liten nok til at man kommer tett innpå hverandre og blir gode venner.

Likevel er nok mentaliteten, ansvaret og arbeidsgleden den samme hos funksjonærer i de fleste gjengene på Huset. Du kan ha det kjempemoro i veldig mange flere gjenger enn Fotogjengen!

Jeg har lyst til å bli fotograf. Er det lurt å bli med i Fotogjengen først da?

Fordi så mye av arbeidstiden i Fotogjengen går med til annet enn å fotografere er det neppe den mest tidseffektive måten å bli god i det fototekniske. Erfaringene er likevel neppe ubrukelige, spesielt med tanke på at det man lærer av organisasjonsliv og hektisk arbeid definitivt er verdt å ta med seg til enhver jobb.

Om dem vi tar opp

Hva er det dere ser etter hos søkere?

Vi har lyst til å få med folk som er pålitelige, lett lar seg engasjere og som ønsker være en del av en knakende god gjeng i studietiden sin. Vi er i mye større grad en vennegjeng enn en arbeidsplass og har lyst til at gjengen vår skal være så givende og moro som mulig å være med i. Et sterkt ønske om å dele og utvikle egen fotokompetanse er også nødvendig (vi bryr oss mindre om utgangspunktet ditt).

Er det noen absolutte krav til søkerne?

Du må være student ved en av Trondheims studieinstitusjoner, være/bli medlem av Studentersamfundet i Trondhjem og forplikte deg til å være aktiv i to og et halvt år, i snitt 20 timer i uka.

Er ikke 20 timer i uka dritmye?

Det er naturlig å bekymre seg for å plutselig skulle vie så mye tid til noe, og vi kan love at alle i fotogjengen har stilt seg det samme spørsmålet før de begynte. Kort svar: Jo, egentlig. Lengre svar: Det er dritmye tid fyllt av mye forskjellig - mye læring, ansvar, slit, moro, samarbeid, konflikt, engasjement og vennskap. Poenget er at det absolutt er verdt det.

Men alt arbeidet kommer jo til å gå ut over tiden jeg bruker på studiene/jobben/kjæresten/hobbyen/vennene mine

Som en tommelfingerregel sier vi at det går an å få plass til fire - men ikke fem - av de følgende aktivitetene samtidig: 1) Studier 2) Kjæreste 3) Venner 4) Samfundet og 5) Jobb. Det kan eksempelvis bli vanskelig ha en jobb i tillegg, om det ikke skal gå ut over tiden du bruker på de andre prioriteringene.

Er ikke 2,5 år bindingstid veldig lenge?

Alle som blir med i Fotogjengen bekymrer seg for det, og alle er like overrasket over hvor fort 2,5 år går når man morer seg. Årsaken til bindingstidene er at vi er en liten gjeng som trenger stabilitet og kontinuitet for å overføre kunnskap og erfaringer.

Fordi de fleste Fotogjengere er med videre etter bindingstiden er det gjerne best å bli med når man er første- eller andreårsstudent. Hvis du har mindre enn 2,5 år igjen i Trondheim er du dessverre uaktuell som søker til stillingen som funksjonær. Du kan for eksempel bli med i en gjeng med kortere bindingstid eller søke som UKEfunk i Fotogjengen om det er UKEår.

Må man være god til å ta bilder for å bli tatt opp?

Nei, men man må ha lyst til å bli det. Det hender vi tar opp nye uten at de har noe som helst erfaring innen foto. Det teller selvfølgelig positivt med fotokompetanse, men det er langt i fra det eneste vi ser etter.

Må man ha noe utstyr for å bli med i Fotogjengen?

Nei. Fotogjengen har utstyret som trengs.

Om opptaket

Hvordan er søknadsprosessen?

Om du har lyst til å bli med i Fotogjengen må du søke gjennom samfundets søknadssider. Vi har opptak hver høst og søknadsfristen pleier å være i slutten av august. Du vil så bli kontaktet og innkalt til intervju, der vil noen av oss prøve å bli kjent med deg gjennom en del spørsmål, og det blir også mulighet for å spørre oss om det du lurer på. Dem vi tror kan passe best vil bli innkalt til et ekstraintervju med hele gjengen, vanligvis samme kveld. Noen dager senere får alle svar, enten om man får tilbud om å bli med eller ikke.

Vi anbefaler deg å komme på Samfundets omvisning i slutten av august og slå av en prat der. Du kan også kontakte oss på e-post om noe ikke er forklart godt nok i dette dokumentet.

Hvordan bør jeg forberede meg?

Tenk litt over din egen motivasjon for å bli med. Reflektér over hvorfor du vil bli med og hva du eventuelt kan tilføre (kan være alt fra skills i matlaging, blogging og regnskapsføring til programmering eller musikk).

Selv om vi vil gjøre så godt vi kan for å legge til rette for et godt intervju, er din egen jobb å få frem det beste av deg selv under intervjuet. Finn for eksempel konkrete eksempler og historier fra livet ditt som gjør at vi skjønner hvorfor du er den beste søkeren.

Møt opp på omvisningen på Samfundet (sjekk samfundet.no for å finne ut når det er) og slå av en avslappet prat med en av oss der. Eller stikk innom en hverdagskveld og spør om det du lurer på.

Hvor mange pleier å søke?

Antall søkere er hemmelig, selv for dem som blir tatt opp. Hvert år har vi imidlertid lyst til å ta opp flere søkere enn vi har mulighet til.

Har det noe å si om jeg søker flere gjenger enn Fotogjengen?

I seg selv teller det verken i positiv eller negativ retning. Motivasjonen din for å søke eller ikke søke andre gjenger er derimot viktig for oss. Imidlertid er det definitivt lurt å søke flere steder om det er flere enn Fotogjengen som virker spennende ettersom vi hvert år må si nei til mange gode søkere.

Jeg er kjempenervøs. Har dere noen tips?

Et intervju er mindre skremmende om du har hilst på en av oss før. Møt derfor opp på Samfundets omvisning og slå av en avslappet prat med en av oss. Eller ring gjengsjef, kontaktinfo her: https://www.foto.samfundet.no/kontakt. en jobbekveld og spør om det du lurer på.

Forbered deg. Hvis du er godt forberedt er det gjerne enklere å slappe av. Du har dessuten et stort fortrinn overfor de andre søkerne, nå som du har lest nesten hele dette dokumentet. Vi har nemlig laget denne lesetesten: hvis noen spør deg er svaret at på 16. mai, ja da spiser man reker.

Fordi alle i Fotogjengen har vært gjennom den samme prosessen, har vi full forståelse for at man kan bli stressa. Vårt mål er derfor å få deg til å slappe av under selve intervjuet slik at du får gitt oss et godt bilde av hvem du egentlig er.

Vi vil vite mye mer om deg enn bare hvor interessert og flink du er til å fotografere. Du vil derfor gjøre det bedre om du ikke tenker på dette som et intervju til en vanlig jobb som fotograf.

Shit. Jeg ble ikke tatt opp.

Husk at du ikke trenger være med i Fotogjengen for å fotografere! Hvis du ønsker å pleie fotointeressen din foreslår vi at du kontakter Studentenes Kameraklubb (sk-styret[a]stud.ntnu.no) eller deltar på Fotogjengens nybegynnerkurs som avholdes et par ganger i semesteret.

Det er ingen skam å søke flere ganger om du fortsatt skulle være gira. Det viser at du virkelig er interessert i å være med i Fotogjengen. Det er også gjenger på Samfundet som har opptak etter jul.

Lykke til med søknaden - vi gleder oss til å treffe deg! :)